Tedavi Sayfası

Çocuklarda Okul Fobisi

Okul fobisi ve travma çocuklar arasında sıklıkla görülen bir durumdur. Bu duru­mun çok çeşitli nedenleri vardır. Çocuğunuz kendisinde travmaya neden olan çok acı olaylar yaşamış olabilir ve bu travmayı okul ile ilişkilendirebilir. Okulun acı de­neyimlerle ilişkilendirilmesi bilinçaltında yaşanan bir olaydan kaynaklanabilir.

imagesCAT9HPGC

Çocuğunuz kendisinde korkuya neden olan travmatik durumu mantıklı nedenler­le açıklamakta zorlanabilir. Okul fobisinin ardında, başka nedenler aramak gerek­mektedir. Özellikle olumsuz düşünceler ve acı olaylar, okul fobisi haline gelebilir. Okul fobisi baş ve karın ağrılarına, bulantı ve kusmaya ve hatta baygınlığa bile ne­den olabilir.

Okul fobisi vakalarının belirtileri hafta içi sabah saatlerinde şiddetle­nir. Bu belirtilerin tatil sabahlarında ve hafta sonlarında hafiflediğini görebilirsiniz. Evinizde gerilim yaşanıyorsa, çocuğunuz okulda da aynı gerilimle karşılaşabilece­ğini düşünebilir. Bu nedenle okula gitmek istemez ve evde kalmayı tercih eder. Öz gü­veni olmayan, arkadaşları ile sorunlar yaşayan ve etrafındaki insanlardan korkan çocuklar okula gitmekten de korkar. Bu tür çocuklar evlerinde kendilerini daha çok güvende hissederler ve okul bir kâbus haline gelir.

Çocuğunuzun endişe ve korkularını hafife almayın. Çocuğunuzda okul fobisi olarak ortaya çıkan durumun kökeninde büyük duygusal çalkantılar ve şiddet içe­ren bazı durumlar yatıyor olabilir. Okul fobisi sendromunun belirtileri herkes tara­fından fark edilen bir hal almışsa, sorunun çözümünü hedeflemelisiniz.

Çocuğunuzda okul fobisi varsa, neler yapabilirsiniz?

• Okul fobisi tıbbi bir komplikasyon değildir. Önemli olan meselenin kaynağına inebilmenizdir. Çocuğunuzla mümkün olduğunca çok zaman geçirmeye çalı­şın. Çocuğunuz endişeleri hakkında konuşmaktan korkuyor olabilir. Utanıyor da olabilir. Mutsuzluk ve korku hisseden çocuklar bu durumlarını hemen bel­li eder. Bu durumun üstesinden gelmek üzere çocuğunuzla konuşmak için farklı yollar deneyin. Çocuğunuza, kendi çocukluk anılarınızdan ve korkuları­nızdan bahsedebilirsiniz. Çocuğunuz kendisini sizin çocukluk halinizle karşı­laştırdığında, yaşadığı korkuların çok da anormal olmadığını görecektir.

• Gerekirse çocuğunuzun öğretmeni ve arkadaşları ile konuşun. Okul arkadaş­ları çocuğunuzla dalga geçiyor olabilir. Bu tür durumların derhal sona erme­sini sağlamalısınız. Çocuğunuzun arkadaşları ile olan ilişkisinin niteliğini de­ğiştirebilirsiniz, sorunu kökten halletmiş olursunuz. Çocuğunuzla dalga geçen çocukları evinize çağırabilir, onlar oyun oynarken, uyarılarınıza rağmen hâlâ aynı şeyi yapıp yapmadıklarım gözlemleyebilirsiniz.

• Çiçek esansları çocuğunuzu psikolojik olarak rahatlatır. Arkadaşlarından, öğ­retmeninden ve okuldan korkan çocuklar için misk otu (mimulus) kullanıl­maktadır. Kaya gülü adlı bitki paniğe dönüşen korkuların yenilmesinde olduk­ça etkilidir. Kırmızı erik, her şeyin berbat olması gibi, olumsuz hislere kapılan ve her türlü olumsuzluğu önlemenin tek yolunun evde kalmak olduğunu dü­şünen çocuklar için kullanılabilir. Korku, gerilim ve fobiler için Bach çiçek esanslarını kullanabilirsiniz.

• Okul fobilerinin önlenmesi için esansiyel yağlar kullanılabilir. Bazı yağların kokuları çocukları ferahlatır ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlar. Bu yağlar papatya, yasemin, lavanta, ıtır çiçeği ve bitkibilim alanında “ylang ylang” ola­rak bilinen bitkinin yağıdır. Bu yağların en önemli özelliği sakinleştirici ve tes­kin edici özelliklerinin olmasıdır. Bu yağlar seyreltici bir yağla seyreltilerek, banyoda ya da masaj esnasında kullanılabilir.

• Çocuğunuz, okul terapisi deneyimi olan bir homeopati uzmanı tarafından % uzun vadeli bir tedavi süreci çerçevesinde tedavi edilebilir. Önerilen bazı ho­meopati tedavileri şöyledir:
• Dağ öküzgözü adıyla bilinen ot, travma ve kaza sonrasında oluşan korku­ların giderilmesi için kullanılır.
• “Argentum nit.” adlı madde konsantrasyon ve öz güven eksikliği hisseden ve okuldan korkma sebeplerini açıklayamayan çocuklar için uygundur.
• “Lycopodium” adlı ürün yeni koşullara alışmak zorunda olmanın verdiği korku ve heyecanı yaşayan çocuklar için kullanılabilir. Bu tür çocuklar ken­dilerini güvende hissetmezler ancak yine de sorunlarının üstesinden geli­yormuş gibi görünmeye çalışırlar.
• Homeopati alanında “gelsemyum” adı verilen ve sarı yasemin bitkisinin ze­hirli kökünden elde edilen madde yorgun, sarsılmış ve başka çocukların önünde konuşmaktan korkan öğrenciler için kullanılabilir. Homeopati ala­nında kullanılan maddelerin çok büyük bir bölümü zehirli bitkilerden ve ot­lardan elde edilir. Bu nedenle bu tür ürünleri sadece sertifikası Sağlık Bakarı-lığı’nca onaylanmış olan doğal sağlık uzmanları ve homeopati uzmanların­dan temin ediniz. Tedavilerin kullanımı için mutlaka uzman yardımı alınız. Kendi başınıza çayırdan, ormandan ve parklardan topladığınız bitki ve otları kullanmayınız. Aksi halde zehirlenmelere ve hatta ölüme neden olabiîirisniz.
• “Nat mur.” adı verilen madde okul tuvaletini kullanmaktan korkan ve kaza geçireceği konusunda endişelenip duran çocuklar için kullanılmaktadır.
• Çocuğunuzun beslenme tarzım kontrol edin. Çocuğunuzun şekerli ve işlen­miş yiyeceklerle beslenmesini önleyin. Bu tür besinler çocukların yeni koşul­lara uyumunu güçleştirir.
• Çocuğunuzun uykusunu almasını ve düzenli olarak uyumasını sağlayın.
• Gece yatmadan önce içilen kedi otu çayı gerilimi azaltır ve çocuğunuzu sakin­leştirir.

Etiketler:

Yorum Yaz

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.