Tedavi Sayfası

Kalp Kontrol Testleri

Efor Testi
Efor testi kalbe bağlı damarların hastalıklarının araştırılmasında kullanılmaktadır. Kalp damar hastalıklarının araştırılmasında birden fazla test kullanılabilmektedir. Efor testi bunlardan sadece bir tanesidir. Koşu bandını bilmeyeniniz yoktur. Efor testinde hasta uzman eşliğinde koşu bandına benzer bir bant üzerinde yürütülür. Uzmanın belirleyeceği zaman diliminde bu bandın hızı ve eğimi yükseltilir. Bandın ve eğimin değiştirilmesindeki amaç hastanın kalp ritimlerinin efor testi için uygun seviyeye getirilmek istenmesidir. Bu işlem devam ederken hastaya bağlanan cihazlar sayesinde kalbin durumu bilgisayara aktarılır. Cihazlar sayesinde aktarılan bu veriler sağlıklı bir şekilde kalbin durumuyla ilgili analiz yapılmasına imkân tanımaktadır. Efor testi EKG uygulamasında görülemeyecek birçok rahatsızlığın belirlenmesinde yardımcı olmaktadır.
Efor testi sayesinde kalp damarlarında varsa darlık ve hastalıklar kolaylıkla tespit edilebilecektir. Ayrıca bu darlıkların ve hastalıkların durumu ve aşaması hakkında bilgi sahibi olunabilecektir. Daha önceden kalp krizi geçiren kişilere de uygulanan efor testi sayesinde kalp krizi sonrasında oluşan risk kolaylıkla saptanabilir. Ayrıca efor testi sayesinde hastalara uygulanan tedavi yöntemlerinin başarılı olup olmadığı da kolaylıkla saptanabilir. Kişinin herhangi bir problem yaşamadan ne kadar güç sarf edebileceğinin hesaplanmasında ve güç harcarken herhangi bir ritim bozukluğunun olup olmadığının saptanmasında da efor testi kullanılmaktadır. Göğüs ağrılarının sebepleri genellikle kalp rahatsızlıkları olarak bilinse de bu durum her zaman için böyle değildir. Farklı etmenler göğüs ağrılarına neden olabilmektedir. Göğüs ağrılarının kalp rahatsızlıklarından kaynaklanıp kaynaklanmadığı yine efor testi sayesinde ortaya çıkarılabilir. Bazı durumlarda ilerleyen yaşa bağlı olarak kişilerde belirti olmamasına rağmen hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu hastalıkların ilerlemeden teşhis edilebilmesi için vücudun belirli aralıklarla genel kontrolünün yapılması gerekmektedir. Bu kontroller ışığında ortaya çıkan herhangi bir anormalliğin kısa sürede önüne geçilmeye çalışılır. Belirli aralıklarla yapılan ve belirtisi olmayan hastalıkların ortaya çıkarılmasını hedefleyen kontrollerde de efor testlerinden faydalanılabilir. Efor testlerinde % 100 doğru sonuç alınamıyor olması yöntemin olumsuz özellikleri arasında sayılabilir.

Kalp Kontrol Testleri
Ekokardiyografi
Ekokardiyografi halk arasında kısaca eko veya kalp ekosu olarak adlandırılmaktadır. Ekokardiyografi kalp ultrasonunun çekilmesidir. Yapılan işlemin herhangi bir yan etkisi olmamakla beraber çok hızlı bir şekilde kalp hakkında detaylı bilgilere ulaşılmasına imkan tanımaktadır. Bazı durumlarda kalp kapakçıklarında sarkmalar, yetmezlikler, darlıklar oluşabilmektedir. Eko sayesinde kalp kapakçıklarının durumu hakkında çok kısa sürede bilgi sahibi olunabilmektedir. Kalplerde büyüme oluşup oluşmadığı, kalp içinin basıncının ölçülmesi, kalp duvarlarının durumu hakkında ( inceliği ve kalınlığı ) genel bilgiler, kalbin içinde herhangi bir yabancı maddenin olup olmadığı, kalpte herhangi bir kanser bulgusunun olup olmadığı, kalbin hareketlerinde oluşabilecek bozuklukların ve doğuştan gelebilecek kalp rahatsızlıklarının tespitinde ekokardiyografiden yararlanılmaktadır.

Ritm Holter Tetkiki
Ritm holter tetkiki kısaca holter olarak bilinmektedir. Günümüzde pek kullanılmayan fakat herkesin bir bildiği bir cihaz olan walkman gibi bir cihaz kemerler vasıtasıyla vücuda bağlanır. Bu cihazdan çıkan elektrotlar ise vücudun belirli bölgelerine bağlanır. Bu cihaz vücutta ortalama 24 saat takılı kalarak kişinin kalp atımları kayıt altına alınır. Kişi bu cihaz vücudundayken günlük aktivitelerine devam edebilmektedir. Cihaz 24 saat sonunda kişiden alındıktan sonra kaydedilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak analiz yapılır. Holter ile yapılan 24 saatlik gözetim sonunda muayene esnasında gözden kaçabilecek tüm unsurlar kayıt altına alınmış olacaktır. Cihaz sayesinde kaydedilen verilerin analizi sonucunda en uygun tedavi yöntemleri uzmanlar tarafından belirlenecektir.
Tansiyon Holter Tetkiki
Tansiyon holter tetkiki sürekli kan basıncının ölçülmesi anlamına gelmektedir. Kişinin normal şekilde tansiyonunun ölçülmesi ortaya çıkan her değişikliğin takip edilebilmesini sağlayamadığı için bu yöntem tercih edilmektedir. Bu yöntem sayesinde tansiyon için kullanılan ilaçtan gerekli verimin alınıp alınamadığı, gece düşmesi normal olan tansiyonun düşüp düşmeyeceği ve ayrıca beyaz gömlek hipertansiyonu olarak bilinen durumun olup olmadığı başarılı bir şekilde ortaya çıkarılabilir. Bu yöntemin uygulanması için kişiye çok küçük bir cihaz takılır. Kişiye takılan bu cihaz normal aktivitelerin yapılmasını kesinlikle aksatmaz. Genellikle 24 saat boyunca takılan bu cihaz hastanın belirlenen zaman dilimlerinde tansiyonunun ölçülerek kaydedilmesine olanak sağlamaktadır. 24 saat boyunca belirli aralıklarla tansiyon ölçülmesi tedavi yönteminin belirlenmesi ve başarılı olup olmadığının görülmesi açısından çok büyük avantaj sağlamaktadır.

Etiketler: ,

Yorum Yaz

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.